Our services / Naše služby

Povolení k pobytu/Residence permits

Short term visa/krátkodobý pobyt

Long term visa/Dlouhodobá víza

Temporary confirmation/Potvrzení o přechodném pobytu 

Temporary residence permit/Přechodné povolení k pobytu

Employee card/Zaměstnanecká karta

Long term residence permit / dlouhodobý pobyt 

Permanent residence permit/Trvalý pobyt 


Externí  služba/External  service

External immigration services for companies/Externí imigrační služby pro společnosti

Vládní programy/Government programs

Projekt Fast-Track / Project Fast Track

Režim a projekt Ukrajina/ Regime and project Ukraina

project Welcome Package

Prodloužení pobytů/ Extension of residence permits

Extension of residence permits all types from long term visa - permanent residence permit /Prodlužování všech druhů povolení k pobytu dlouhodobá víza až trvalé pobyty 

Pomoc s dlouhým správním řízením/Help with long administrative procedures

Help with long immigration process for your residence permit / Pomoc s dlouhým řízení o povolením k pobytu

Povinné registrace před příjezdem a po příjezdu/Mandatory registration prior to arrival and after arrival

All mandatory steps after arrival - Foreign Police and Labour Office, Health Insurance/ Všechny povinné úkony po příjezdu - Cizinecká policie a Úřad práce, zdravotní pojištění  

Kontrola stavu zahraničních zaměstnanců

Checking of foreign employees /Kontrola zahraničních zaměstnanců

Ukončování pobytů cizinců

Termination all types of residence permits/Ukončování všech druhů pobytů

Doplňkové služby/Additional services

Maternity benefits/Mateřská

Tax domicile / Daňový domicile

Consultation/Konzultace 

Citizenship/Občanství 


Děláme administrativu odpovědně.

We do the administrationon responsibly.