CZECH IMMIGRATION SERVICES

                                                Jsme experti v administrativě pobytu cizinců                                                         We are experts in the administration of stay of foreigners

Our services / Naše služby


Povolení k pobytu/Residence permits

Short term visa/krátkodobý pobyt

Long term visa/Dlouhodobá víza

Temporary confirmation/Potvrzení o přechodném pobytu

Temporary residence permit/Přechodné povolení k pobytu

Employee card/Zaměstnanecká karta

Long term residence permit / dlouhodobý pobyt

Permanent residence permit/Trvalý pobyt 

Vládní programy/Government programs

Projekt Fast-Track / Project Fast Track

Režim a projekt Ukrajina/ Regime and project Ukraina

Projekt Indie/Project India

Režim Srbsko/Regime Serbia

Režim Filipíny/Regime Philippine

project Welcome Package

Pracovní víza pro UKR - zemědělství, potravinářství, lesnictví

Externí služba/External service

External immigration services for companies/Externí imigrační služby pro společnosti  

Prodloužení pobytů/ Extension of residence permits


Extension of residence permits all types from long term visa - permanent residence permit /Prodlužování všech druhů povolení k pobytu dlouhodobá víza až trvalé pobytyExtension of residence permits all types from long term visa - permanent residence permit /Prodlužování všech druhů povolení k pobytu dlouhodobá víza až trvalé pobyty

Pomoc s dlouhým správním řízením/Help with long administrative procedures

Help with long immigration process for your residence permit / Pomoc s dlouhým řízení o povolením k pobytu 

Povinné registrace před příjezdem a po příjezdu/Mandatory registration prior to arrival and after arrival 

All mandatory steps after arrival - Foreign Police and Labour Office, Health Insurance/ Všechny povinné úkony po příjezdu - Cizinecká policie a Úřad práce, zdravotní pojištění

Kontrola stavu zahraničních zaměstnanců

Checking of foreign employees /Kontrola zahraničních zaměstnanců 

Ukončování pobytů cizinců

Termination all types of residence permits/Ukončování všech druhů pobytů 

Doplňkové služby/Additional services

Maternity benefits/Mateřská

Tax domicile / Daňový domicile

Consultation/Konzultace

Citizenship/Občanství 

Take your time to other things than bureaucracy / Věnujte svůj čas jiným věcem než byrokracii