Váš úspěch je pro nás motivací/Your success is our motivation

We offer 9 years of experience in complex administration in the area of foreigners and their residence permits in the Czech Republic.

Nabízíme 9 let zkušeností s komplexní  administrativou v oblasti pobytu cizinců  na území ČR. 

Our services are for physical person or companies.

Naše služby jsou pro fyzické osoby a společnosti.