Váš úspěch je pro nás motivací

Your success is our motivation

We offer 10 years of experience in complex administration in the area of foreigners and their residence permits in the Czech Republic.

Nabízíme 10 let zkušeností s komplexní  administrativou v oblasti pobytu cizinců  na území ČR. 

Our services are for physical person or companies.

Naše služby jsou pro fyzické osoby a společnosti.