Cizinci a koronavirus v ČR

26.05.2020

Cizinci bez dlouhodobého pobytu v ČR

REDAKCE SEZNAM / MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Článek

Nemám v ČR dlouhodobý pobyt, ale dojíždím za prací. Mohu vstoupit na území ČR?

Vstup občanů zemí bezprostředně sousedících s ČR na naše území za účelem výkonu zaměstnání je povolen pokud jde o tzv pendlery, tedy pokud je místo výkonu zaměstnání v rámci ČR do 100 km od hranic a k přechodu hranic dochází několikrát týdně.

Ke vstupu lze využívat pouze vybrané hraniční přechody.

Podrobné informace o podmínkách vstupu najdete na souhrnné stránce Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx

Může cizinec se živností v ČR cestovat za prací do ČR, kde má provozovnu?

Ne, nemůže.

Mohou přijet cizinci (např. Ukrajinci) s povolením k pobytu na 90 dní a pracovat?

Nemohou. Cizinci, kteří tu již jsou, mohou zůstat, i když jim vypršelo povolení k pobytu. Na základě usnesení vlády č. 198 je pak u legálně pobývajících osob automaticky prodloužen jejich pobyt minimálně do doby ukončení nouzového stavu, i kdyby jim platnost oprávnění v době nouzového stavu vypršela. Zároveň usnesením vlády č. 248 došlo k prodloužení vydaných povolení k zaměstnání o 60 dnů po skončení nouzového stavu, za podmínky, že zaměstnavatel sjedná s cizincem prodloužení pracovněprávního vztahu. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR a nesplňují jednu z výjimek podle usnesení vlády č. 334 (což ukrajinští pracovníci nesplňují), na území ČR nemohou vstoupit.

Jak je to s vízy a povolení k pobytu platnými do 16.3.?

U zahraničních pracovníků bylo automaticky prodlouženo povolení k zaměstnání a víz k pobytu na dobu 60 dní po skončení nouzového stavu. Pobýváte na území na základě krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, pro které Vám bylo vydáno povolení k zaměstnání, a platnost tohoto víza a povolení k zaměstnání Vám skončila v době nouzového stavu? Nic se neděje. Pokud se nerozhodnete opustit ČR, můžete na území ČR dále legálně setrvat a rovněž pracovat, a to minimálně do doby ukončení nouzového stavu. Podmínkou je, že trvá Váš pracovněprávní vztah (např. pracovní poměr).

Končí Vám platnost zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a splňujete podmínky pro jejich prodloužení, pak neprodleně poštou podejte žádost o prodloužení této karty a na území můžete legálně setrvat a pracovat až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o této žádosti.

Jako cizinec chci cestovat do ČR, bude mi vstup umožněn?

Pokud jste cizincem přijíždějícím ze zahraničí, vstup do ČR už vám nebude umožněn, pokud nespadáte do některé z výjimek - seznam zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx

Dále Vám bude vám vstup umožněn, pouze pokud máte v ČR povolen trvalý nebo přechodný (nejméně 90 dní) pobyt a pokud jste v době vyhlášení nouzového stavu pobýval mimo ČR. Opětovné opuštění ČR vám již nebude umožněno.

Jsem cizinec a nacházím se nyní v ČR, jak se mohu vrátit domů do své země?

Česká republika neomezuje cizincům možnost opustit její území. Nemohou se však vrátit. Při plánování cesty je třeba seznámit se také s pravidly omezujícími pohyb osob, které vyhlásila země kam cestujete, případně zemí přes které cestujete.

Doporučujeme všem zahraničním cestujícím, kteří jsou v České republice, aby co nejdříve kontaktovali svou leteckou společnost nebo prodejce, který jim nákup letenky či zájezdu zprostředkoval. Měli by se informovat o aktuálním stavu svého odletu, zdali bude jejich zpáteční let i nadále realizován nebo jaké mají možnosti v případě dřívějšího odletu z České republiky. Velmi to usnadní jejich návrat domů a eliminuje možné komplikace s tím spojené. Letecké společnosti mohou totiž v následujících dnech vlivem nižší poptávky po létání, ale i vlivem platných opatření, jednotlivé linky z Prahy postupně omezovat.

Cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně (mají trvalý nebo přechodný pobyt), mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti.

Jako cizinec chci cestovat přes ČR do další země, za jakých podmínek je to možné?

Ano. Cestující, kteří jsou občany jiného členského státu EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, mohou využít transfer přes Českou republiku do jejich domovského státu, pokud mají formální potvrzení od velvyslanectví (tzv. nótu) jejich domovského státu nebo velvyslanectví ČR o tom, že mají potvrzen repatriační let anebo organizovaný transfer z území České republiky do jejich domovského státu.

Více informací o podmínkách cizinců lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

Poskytuje ČR ubytovací zařízení pro cizince, kteří mají nařízenou karanténu a nemají možnost (nechtějí) se vracet do svého domovského státu?

Ne. Na základě mimořádného opatření je poskytnutí ubytovacích služeb možné pouze osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR

Jsem cizinec s dlouhodobým pobytem v ČR, mohu dojíždět za prací do jiného města? Neporuším karanténu.

Ano, pokud nemáte nařízenou karanténu a nemáte klinické známky onemocnění.

Cizinec (s cizineckým pojištěním, bez českého pojištění), Má příznaky koronaviru, (dušnost, horečkou nad 38°C, suchý kašel). Na lince 155 ji odmítli. Všude ji odmítají vypsat žádanku na test.

Tady jsou dvě možnosti, z otázky nejsou jasné:

- Cizinka má komerční zdravotní připojištění, test si může zaplatit jako samoplátce bez žádanky a bude žádat proplacení na pojišťovně, která ji proplatí podle toho, jaké má pojistné podmínky.

- Cizinka platí zdravotní pojištění ve své zemi (pokud je tam povinné) a v ČR bude mít tzv. neodkladnou péči, kterou ji proplatí její pojišťovna, pokud by byla z EU či jiné země, která má s ČR na tohle smlouvu. Vše ostatní kromě neodkladné péče si platí sama.

Jsem německý občan, bydlím a pracuji v ČR, mohu na Velikonoce do Německa i s rodinou?

Ano, do Německa můžete odjet i s rodinou, ale vám ani vaší rodině nebude umožněn návrat zpátky do ČR.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cizinci-a-koronavirus-93660